โรงเรียนธรรมิกวิทยา ขอขอบคุณ คุณพิชญะ ศรัณย์พานิช กรรมการผู้จัดการบริษัท พีพี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด ที่ได้มอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนธรรมิกวิทยา ในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2560