รายการรับบริจาค

 ท่านสามารถช่วยเป็นพลังหนึ่งได้ในการบริจาค สนับสนุนการศึกษาคนตาบอด

กองทุนการศึกษา                           

ทุนการศึกษา                               

ค่าใช้จ่ายทั่วไป                            

ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน           

ค่าอาหารนักเรียน 

ท่านคือผู้ให้

“น้ำใจของท่านสานฝันคนตาบอด”

ให้เรียนรู้และศึกษาสายวิทยาศาสตร์

ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน สนับสนุนการศึกษาคนตาบอด

โรงเรียนธรรมิกวิทยา

(โรงเรียนที่มีซึ่งวิชาความรู้และการประพฤติดี)

โดย  มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดเพชรบุรี