โรงเรียนธรรมิกวิทยา จัดกิจกรรมวันไหว้ครู/มอบทุนการศึกษาประจำปี 2560 ให้กับนักเรียนทุกคนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ โดยมี ดร.แสวง เอี่ยมองค์ ประธานกรรมการมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด ในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมผู้ใหญ่ใจดีมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 30 ท่าน ในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560