สำนักงานมูลนิธิ สาขาจังหวัดเพชรบุรี / โรงเรียนธรรมิกวิทยา

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

เลขที่ 128 หมู่ 1 ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140

โทร : 032-561603, 081-7533389

โทรสาร : 032-561604

 

แผนที่การเดินทาง

 

 

ภาพแผนที่

การเดินทาง : จากกรุงเทพฯ มาตามถนนพระราม 2  (ธนบุรี-ปากท่อ)  เลี้ยวซ้ายสามแยกปากท่อ 

ตรงมาอีกประมาณ 10  กิโลเมตร ถึงอำเภอเขาย้อย สังเกตเห็นภูเขาด้านซ้ายมือ 

ผ่านแยกเขาย้อยประมาณ  1  กิโลเมตร  U-TURN กลับรถหน้าโรงงานนันยาง  

กลับรถแล้ววิ่งออกถนนเส้นนอกคู่ขนาน  ผ่านธนาคารกรุงเทพประมาณ  300  เมตร

เลี้ยวซ้าย  ตรงไปอีก 400  เมตร ข้ามสะพานคลองชลประทาน แล้วเลี้ยวขวา

ตรงไปอีกประมาณ 900 เ มตรโรงเรียนจะอยู่ด้านซ้ายมือ