โรงเรียนธรรมิกวิทยา จัดกิจกรรม สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เพิ่มความเป็นสิริมงคล ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ไทยเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนธรรมิกวิทยา ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562