🔔 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์

“โรงเรียนธรรมิกวิทยา “( สอนคนตาบอด )

📌ขอรับการสนับสนุน ทุนการศึกษา📚ให้กับลูกหลานตาบอด

“ทุนละ 1,000 บาท

จำนวน 63 ทุน” 📖❤️

📍จึงเรียนผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน เป็นเกียรติในการมอบทุนการศึกษา ดังกล่าว และสนับสนุน ทุนการศึกษาตามที่เห็นสมควร

📖เป็นการให้โอกาสเพื่ออนาคตที่ดีของลูกหลานตาบอด

นับเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่จริงๆ

📖📚การให้ที่ล้ำค่า คือการให้โอกาสทางการศึกษา❤️❤️

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

☎️โทร.032-561603

📱โทร.081-7533389

📌🗓ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2562