ต้นไม้ประจำจังหวัดอุทัยธานี               

สะเดา

ลักษณะทั่วไป เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสูง 20 เมตร เปลือกสีเทาอมน้ำตาล ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ออกสลับ ดอกสีขาวนวล ออกเป็นช่อใหญ่ตามปลายกิ่ง ผลเป็นผลสดกลมรี ผิวบาง มีเนื้อฉ่ำน้ำ ผลแก่สีเหลือง

ขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด

ประโยชน์ ใช้ประโยชน์ได้มากมายทั้งเป็นอาหารและสร้างที่อยู่อาศัย ในใบและเมล็ดสะเดามีสารอาซาดิเรซติน Azadirachtin ซึ่งมีฤทธิ์เป็นสารฆ่าแมลง