ต้นไม้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์              

สัก

ลักษณะทั่วไป ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่สูง ถึง  50 เมตร โตเร็ว ผลัดใบในฤดูร้อน ส่วนที่ยังอ่อนมีขน เปลือกเรียบหรือแตกเป็นร่องเล็กๆ สีเทา ใบเป็นใบเดี่ยวมีขนาดใหญ่มาก เรียงตรงข้าม เนื้อใบสาก สีเขียวเข้ม ท้องใบสีอ่อนกว่า มีต่อมเล็กๆ สีแดง ดอกเป็นช่อใหญ่ ออกที่ปลายกิ่งและซอกใบบริเวณปลายกิ่ง ผลเป็นผลสดค่อนข้างกลม มีขนละเอียดหนาแน่น กลีบเลี้ยงขยายตัวหุ้มผลไว้ด้านใน

ขยายพันธุ์ โดยเมล็ด

ประโยชน์ สรรพคุณทางสมุนไพร ใบ รักษาประจำเดือนไม่ปกติ แก้ทางเดินปัสสาวะอักเสบ ใช้ทำเป็นยาอมแก้เจ็บคอ แก้พิษโลหิต ลดระดับน้ำตาลในเลือด ดอกใช้ขับปัสสาวะ เนื้อไม้เป็นยาบำรุงโลหิต แก้อาการอ่อนเพลีย

ประโยชน์อื่น : เนื่องจากเนื้อไม้ของสักมีความสวยงามและแข็งแรง ง่ายต่อการที่จะนำมาแปรรูป ไม้สักจึงเป็นไม้ที่มีราคาแพงมาก หลังจากแปรรูปแล้วนิยมนำไปสร้างบ้านเรือน และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ มักจะใช้ไม้สักสร้างบ้าน เพื่อแสดง ถึง ฐานะความเป็นอยู่ ไม้สักปลอดจากแมลง ปลวก มอดต่างๆ เพราะมีสารเทคโทควิโนน Tectoquinone ป้องกันศัตรูดังกล่าวได้