🔊ประกาศผลสอบ
📌ตำแหน่ง นักส่งเสริมการศึกษา
📌ตำแหน่งช่างเทคนิค
ขอให้ผู้ที่ได้ลำดับที่ 1 (ตำแหน่ง นักส่งเสริมการศึกษา ) มารายงานตัว และทำสัญญาทดลองปฏิบัติงาน ในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 เข้ารับการปฐมนิเทศเวลา 09.00 น.
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562