กิจกรรมวันไหว้ครูและมอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนธรรมิกวิทยาปี 2561

          โรงเรียนธรรมิกวิทยา จัดกิจกรรมวันไหว้ครู พร้อมมอบทุนการศึกษาประจำปี 2561 ให้กับนักเรียนทุกคน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ โดยมี ดร.แสวง เอี่ยมองค์ ประธานกรรมการดำเนินงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด ในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี  พร้อมผู้มีอุปการะคุณ มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 70 ท่าน ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561