โรงเรียนธรรมิกวิทยา จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2560 เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ 9 )และ ให้นักเรียนทุกคน ได้สำนึกในพระคุณของมารดา ในการนี้มีคณะผู้บริหาร ผู้ปกครอง ครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม ในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560