สำนักงานพัฒาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับส่วนราชการจัด โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังเคราะห์ฯ ประจำปี 2560 โดยมี นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษฏี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรม และในการนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบุรี ได้มอบบัตรผู้แสดงความสามารถ  ให้กับนักเรียนโรงเรียนธรรมิกวิทยา ในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560