คณะครูและนักเรียน โรงเรียนธรรมิกวิทยา ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา เพื่อปลุกจิตสำนึกให้นักเรียนเข้าวัดฟังธรรม และยึดเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาดำเนินชีวิต ณ วันสระพัง ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560