ผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน โรงเรียนธรรมิกวิทยา จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา และกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา ประจำปี 2562  กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ วัดสระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี