กิจกรรมวันไหว้ครูและมอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนธรรมิกวิทยาปี 2562

          โรงเรียนธรรมิกวิทยา จัดกิจกรรมวันไหว้ครู พร้อมมอบทุนการศึกษาประจำปี 2562 ให้กับนักเรียนทุกคน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ โดยมี ดร.แสวง เอี่ยมองค์ ประธานกรรมการดำเนินงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด ในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี  พร้อมผู้มีอุปการะคุณ มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 45  ท่าน ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562