ต้นไม้ประจำจังหวัดสงขลา

สะเดาเทียม

ลักษณะทั่วไป ไม้ต้น ขนาดใหญ่ไม่ผลัดใบ สูง 30 ถึง 40 เมตร ลำต้นเปลาตรง เปลือกเรียบเมื่ออายุยังน้อย เมื่อมีอายุมากขึ้นเปลือก จะแตกล่อนเป็นแผ่น ใบประกอบรูปขนนก ก้านใบยาว เรียงสลับกันเป็นกระจุกที่ปลายกิ่ง ใบย่อย เยื้องสลับกันเล็กน้อย จำนวน 7 ถึง 11 คู่ แผ่นใบย่อยรูปไข่ ใบสีเขียวอ่อน ดอกออกรวมเป็นช่อตามง่ามใบสีขาวหรือสีเขียวอ่อน ผลรูปไข่เมื่อแก่สีเหลือง ผลแก่ไม่แตก เปลือกหนา เนื้อในเมล็ดมีกลิ่นแรงมีเมล็ดเดียว

ขยายพันธุ์ โดยเมล็ด

ประโยชน์ เป็นไม้โตเร็ว เนื้อไม้คุณภาพดี ปลวกและมอดไม่ค่อยทำลาย สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เกือบทุกส่วน เนื้อไม้ใช้ทำเครื่องเรือนเครื่องแกะสลัก ดอกอ่อนใช้รับประทานได้ เมล็ดนำมาสกัดสารทำยาฆ่าแมลง เปลือกต้มทำ ยาแก้บิดหรือท้องร่วง