ต้นไม้ประจำจังหวัดราชบุรี

โมกมัน

ลักษณะทั่วไป ไม้ต้นสูง 8 ถึง 20 เมตร เปลือกต้นสีเทาอ่อน ถึง น้ำตาล ส่วนต่างๆ มีน้ำยางสีขาว กิ่งขนมีขนสั้นนุ่ม ใบเดี่ยว เรียงตรงกันข้าม ช่อดอกออกเป็นกระจุกตามปลายกิ่ง ผลเป็นฝักคู่ เมล็ดรูปแถบที่โคนมีขนกระจุก

ขยายพันธุ์ โดยเมล็ด ใช้รากหรือปักชำ ตอนกิ่ง

ประโยชน์ เนื้อไม้สีขาวนวล ถึง ขาวอ่อน เนื้อละเอียดมาก เหนียว ใช้ทำเครื่องเล่นสำหรับเด็ก เปลือกใช้รักษาโรคไต ทำให้เจริญอาหาร