ต้นไม้ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

กระบก

ลักษณะทั่วไป ไม้ต้นสูง 10 ถึง 30 เมตร เปลือกสีเทาปนน้ำตาล มีหูใบรูปดาบยาว ใบเดี่ยว เรียงสลับ ช่อดอกออกตามซอกใบและปลายกิ่ง ผลแบบผนังผลชั้นในแข็ง ทรงกลม สุกสีเหลืองงอมเขียว  เมล็ดเดียวเนื้อในสีขาว มีรสมัน

ขยายพันธุ์ โดยเมล็ด

ประโยชน์ เนื้อไม้แข็งมากแต่ไม่ทนทานใช้ทำเครื่องมือกสิกรรม ใช้เผาถ่านที่ให้ความร้อนสูง ผลสุก เป็นอาหารพวกเก้ง กวาง และนก เมล็ดเนื้อข้างในรับประทานได้ มีน้ำมันใช้ทำอาหาร สบู่ เทียนไข