ต้นไม้ประจำจังหวัดมุกดาหาร

ช้างนาว

ลักษณะทั่วไป ไม้พุ่มหรือไม้ต้น สูง 3 ถึง 12 เมตร ใบเดี่ยว เรียงสลับ ช่อแบบช่อกระจุกแยกแขนงสั้น ๆ ออกตามกิ่ง กลีบเลี้ยง 5 กลีบ กลีบดอกสีเหลือง ผลแบบผลเมล็ดเดียวแข็ง

ขยายพันธุ์ โดยเมล็ด ปักชำกิ่ง

ประโยชน์ ปลูกเป็นไม้ประดับ ราก ใช้ขับพยาธิ แก้น้ำเหลืองเสีย